vi-VNen-US
 
 
Địa chỉ: số 50 – Võ Thị Sáu – phường Vĩnh Trường – Nha Trang – Khánh Hòa
ĐT: 058.3881161 – 3882767 / Fax: 058.3881675
Giấy phép ĐKKD: 4200235327 - Đăng ký lần đầu ngày 14/9/2010 - Đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 01/12/ 2015
Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Lương Ích - Phó Giám đốc công ty
Email: khaspexco@dng.vnn.vn